banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


Kolor Czerwony

Kolor czerwony prawie wszędzie jest definiowany jako sygnał, który ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Jest, ponieważ czerwony jest najbardziej widoczną barwą. Czerwony przycisk przeważnie jest używany podczas sytuacji awaryjnej. Wciśnięcie przycisku w tej sytuacji spowoduje zatrzymanie maszyny, bądź uruchomienie funkcji awaryjnej. Można też go użyć do zatrzymania kontrolowanego (STOP)


Warto przeczytać: Kolory Przewodów Stosowanych w Automatyce PrzemysłowejKolor Żółty 

Przyciski o kolorze żółtym stosowane są do likwidacji stanu awaryjnego, bądź do ponownego uruchomienia przerwanego cyklu. Żółtym przyciskiem po wystąpieniu awarii zazwyczaj trzeba pokwitować w celu zlikwidowania przyczyny. Wszystko to w celu uświadomienia operatora, że wystąpiła awaria. Natomiast alarmy krytycznie nie powinny kasować się automatycznie.


Kolory Biały, Szary i Czarny
Przyciski o barwie białej powinno się stosować do funkcji uruchamiania, zaś czarny do zatrzymania. Kolor Niebieski Przycisk o barwie niebieskiej powinny być stosowane w celu restartu, przywracania parametrów początkowych bądź resetowania cyklu pracy. 


Kolor Zielony
Uruchamia, włącza sterowanie automatyczne, wykonanie funkcji sterowania ręcznego. Kolor ten nie należy używać do elementów, które odpowiadają za sterowanie zatrzymanie lub potwierdzenie stanów nienormalnych.

 f  t  y

oficjalny partner festo