banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

Automatyka Katowice

Rezystor jest elementem liniowym w którym występuje wprost proporcjonalny do płynącego prądu spadek napięcia.  Podczas przepływu prądu zachodzi zmiana energii elektrycznej w ciepło. Idealny opornik posiada tylko jedną wielkość, która go charakteryzuje, mowa tu o rezystencji. W praktyce występuje jeszcze wewnętrzna indukcyjność oraz pojemność. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w technice wysokich częstotliwości RTV, jest to tak zwana pojemność i indukcyjność pasożytnicza.  Właściwości pasożytnicze typowego rezystora muszą być traktowane jako wartości rozproszone, czyli rozłożone wzdłuż jego fizycznych wymiarów. Ma to zastosowanie w technologii bardzo wysokich częstotliwości – kilkuset megaherców (MHz).Opornik jest opisywany przez następujące parametry. Rezystencja nominalna, tolerancja, moc zmianowa, napięcie graniczne oraz temperaturowy współczynnik rezystencji.

Rezystencja nominalna
podawana przez producenta rezystencja, która znajduje się na obudowie opornika. Wyrażona jest w omach i przyjmuje wartości określane według szeregów wartości. Rezystencja rzeczywista różni się od rezystencji nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji. Często używanym parametrem jest konduktancja wyrażana w simensach.


Tolerancja

jest klasą dokładności, którą wyraża się w procentach. Możliwa odchyłka rzeczywistej wartości opornika od jego wartości nominalnej.


Moc zmianowa

Jest mocą, jaką opornik może przez dłuższy czas wydzielać w postaci ciepła bez wpływu na jego parametry. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do zmiany innych parametrów rezystora przykładowo rezystencji, lub jego kompletnego uszkodzenia.


Napięcie graniczne

Jest napięciem maksymalnym jakie może przyłożyć do opornika bez obawy o jego zniszczenie.


Temperaturowy współczynnik rezystencji

Współczynnik określający zmiany rezystencji pod wpływem zmian temperatury opornika.


Warto też przeczytać: Humanoidy w służbie przemysłu lotniczego


 f  t  y

oficjalny partner festo