banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

automatyka


Stycznik z to urządzenie elektrycznego łączenia mechanizmowego, który przestawiany jest w inny sposób niż ręcznie.  Posiada tylko jedno położenie spoczynkowe styków ruchomych, oraz jest zdolny do załączania jak i wyłączania prądu, który może też przewodzić w normalnych warunkach pracy, jaki i przeciążeniach obwodu.  Stycznik jest małym o niewielkiej masie urządzeniem, które cechuje duża trwałość mechaniczna oraz duża częstotliwość łączeń.  Zaglądając do wnętrza urządzenia zauważymy, że w jego skład wchodzi izolacyjna podstawa stycznika, nieruchomy rdzeń, cewka stycznika, zwora ruchoma elektromagnesu, styk nieruchomy, styki zwierane i rozwierane które umieszczone są w torach prądowych pomocniczych, sprężyny stykowe zapewniające docisk styków oraz komory gaszeniowe łuku elektrycznego.Warto też przeczytać:Programowalna pamięć tylko do odczytu EPROMStycznik i przekaźnik, oba te urządzenia działają na takiej samej zasadzie, czyli poprzez załączenie sygnał jest podawany dalej. Może to być sygnał prądowy, albo napięciowy w zależności od konstrukcji. Różnice jakie można dostrzec w urządzeniach znajdują się na poziomie nazewnictwa. Stycznikami nazywa się urządzenia do załączania układów silnoproądowych, a przekaźnikami urządzenia , które załączają czyli przekazują sygnały niskoprądowe, lub sygnały o potencjalnie zerowym. Mówiąc inaczej, stycznikami załącza się inne urządzenia elektryczne np. silniki elektryczne. Zaś przekaźniki przekazują sygnały sterujące do bądź od sterowników PLC.


Elektromagnetyczne styczniki są większe od przekaźników elektromagnetycznych. Styki przekaźników posiadają niewielką obciążalność prądową, dlatego przekaźnik posiada mniejszy elektromagnes niż stycznik, a styki ni posiadają dodatkowego urządzenia do gaszenia łuku. Układy, w których styczniki są elementami wykonawczymi, czyli włączają i wyłączają w odpowiedniej chwili odpowiednie obwody nazywamy układami stycznikowo- przekaźnikowymi. Przekaźniki sterują pracą styczników powodując wzbudzenie cewek styczników, a to w zależności od określonych czynników, czyli czasu, prędkości i tym podobne.

 f  t  y

oficjalny partner festo