banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

Automatyka Proautomatic


Na jakiej zasadzie działa przekaźnik w automatyce przemysłowej? 
Urządzenie reaguje na zmianę pewnej wielkości fizycznej (na przykład napięcia, natężenia prądu, ciśnienia płynu bądź temperatury), w taki sposób, że po przekroczeniu wartości która została ustalona, sygnał wyjściowy zmienia się skokowo z włącz na wyłącz i odwrotnie. Przekaźnik może być nadmiarowy, czyli taki który reaguje na wzrost wielkości powyżej określonego poziomu, jak i niedomiarowe, czyli takie które reagują na spadek wielkości mierzonej poniżej określonego poziomu. Urządzenia mogą reagować nie tylko na sygnały płynące z prądu lub napięcia, ale także na temperaturę, częstotliwość, kąt fazowy między prądem a napięciem itp.Warto też przeczytać:Co warto wiedzieć o styczniku?W automatyce przemysłwoej występuje też stycznik. A zatem, jak odróżnić stycznik od przekaźnika? 
Stycznik i przekaźnik, oba te urządzenia działają na takiej samej zasadzie, czyli poprzez załączenie sygnał jest podawany dalej. Może to być sygnał prądowy, albo napięciowy w zależności od konstrukcji. Różnice jakie można dostrzec w urządzeniach znajdują się na poziomie nazewnictwa. Stycznikami nazywa się urządzenia do załączania układów silnoproądowych, a przekaźnikami urządzenia , które załączają czyli przekazują sygnały niskoprądowe, lub sygnały o potencjalnie zerowym. Mówiąc inaczej, stycznikami załącza się inne urządzenia elektryczne np. silniki elektryczne. Zaś przekaźniki przekazują sygnały sterujące do bądź od sterowników PLC.


Typy przekaźników, które możemy spotkać w automatyce przemysłowej 

Inne typy przekaźników, z którymi można się spotkać to przekaźniki elektromagnetyczne, przekaźniki statyczne, przekaźniki cyfrowe, przekaźniki czasowe, przekaźniki priorytetowe, przekaźniki bezpieczeństwa oraz zatrzaskowe.


Przekaźniki elektromagnetyczne, działają na zasadzie elektromagnesu: prąd, który płynie w zwojnicy przekaźnika wywołuje pole magnetyczne, które przyciąga zamykająca lub otwierającą stalową zworę.


Przekaźniki priorytetowe, są urządzeniami które ciągły pobór prądu w obwodzie zwanym priorytetowym. Pozwala to na ograniczenie mocy przyłączeniowej w czasie uruchomienia się jednego z urządzeń o dużej mocy np. czajnika bądź przepływowego podgrzewacza. Po przekroczeniu ustalonej wartości przekaźnik wyłącza inne energochłonne urządzenie, które ma status niepriorytetowy np. elektryczne ogrzewanie akumulacyjne.


Przekaźnik bezpieczeństwa, przeznaczony jest do ważnych pod względem bezpieczeństwa układów sterowania urządzeń np. maszyn przemysłowych, bądź silników elektrycznych. Taki przekaźnik jest wyposażony w dwa nadmiarowe zestyki, które są załączone przez dwie niezależne linie obwodów bezpieczeństwa.


Przekaźniki zatrzaskowe, posiada dwa spoczynkowe stany. Są czasami nazywane impulsowymi, podtrzymującymi, bistabilnymi, bądź pamięciowymi. Gdy zabraknie prądu, przekaźnik pozostaje w ostatnim zapamiętanym stanie. A to dzięki elektromagnesowi, który pracuje z mechanizmem zapadkowym, lub za pomocą trwałego magnesu do podtrzymywania styków w pozycji, gdy cewka ma brak zasilania.

 f  t  y

oficjalny partner festo