banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

regulator proautomatic

Za co odpowiada regulator? 
Regulatorem możemy poprawić dynamikę obiektu, czy np. silnik może osiągać szybciej żądaną prędkość. Z kolei niewłaściwe zastosowanie regulatora może doprowadzić do niestabilności obwodu regulacji.

Rodzaje regulatorów 

Na rynku znajdziemy wiele rodzajów regulatorów, wśród nich znajdziemy regulator bezpośredniego działania, regulator optymalny, regulator PID, P, I, D, regulator PI, PD, regulator dwustawny oraz trójstawny.

Regulator działania bezpośredniego
Jest regulatorem, który by nastawić element nastawniczy nie wykorzystuje energii z pomocniczych źródeł. Takimi regulatorami są np. zawory termostatyczne silnika spalinowego, lub reduktory ciśnienia. Przeciwieństwem regulatora działania bezpośredniego jest regulator działania pośredniego, który wykorzystuje pomocnicze źródła energii. W zależności od rodzaju źródła może to być regulator pneumatyczny, elektryczny bądź hydrauliczny.

 


Warto też przeczytać: O presostacie słów kilkaRegulator dwustawny

Urządzenie realizuje odpowiedni algorytm. Sygnał sterujący w przypadku takiego regulatora przyjmuje dwie wartości. 


Regulator PID
Stosuje się go w układach regulacji składający się z trzech członów. Proporcjonalnego, całkującego, i różniczkowego. Najczęściej regulatora PID ma za zadanie utrzymanie wartości wyjściowej na określonym poziomie, czyli wartości zadanej.


Regulator P

Składa się z jednego członu typu P- proporcjonalnego. Jego transmisję określa wzmocnienie Gp(8)= Kp f  t  y

oficjalny partner festo