banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

zestyk proautomatic

Budowa zestyku 
Zestyki  przy użytkowaniu nierozdzielnym są konstrukcyjnym zespołem styków, które wchodzą z sobą w styczność lub przerywają tą styczność. Zestyk najprostszy w budowie posiada dwa styki, jeden ruchomy i jeden nieruchomy, czyli stały.

Podział zestyków  

Zestyki dzielimy ze względu na sposób pracy, sposób wykonania i kształt powierzchni. 

Sposób pracy: 

-Nierozłączne ruchome,
-Nierozłączne nieruchome,
-Rozłączne bezłukowe,
-rozłączne łukowe,

 


Warto też przeczytać: O presostacie słów kilkaKształt powierzchni kontaktu: 

-Jednopunktowe
-wielopunktowe
-oraz liniowe.


 f  t  y

oficjalny partner festo