banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

Cechy charakterystyczne sterowników PLC

Cechą charakterystyczną każdego sterownika PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci. Sterownik PLC ma dedykowany język programowania do zapisu algorytmu. Jest możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik PLC często wyposaża się w odpowiednią ilość wejść zbierających informacje o stanie urządzenia i żądania obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzajów układów wyjściowych, które są połączone z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi, lub transmitowania danych.


Zarys historyczny sterowników PLC

Układy sterowania maszyn i urządzeń wykonywanych w tradycyjnej technice przekaźnikowo- stycznikowej jak i w technice półprzewodnikowej były sztywną siecią logiczną. Okablowanie pomiędzy stycznikami, przekaźnikami oraz innymi elementami specjalnymi spełniało funkcję programu. Wszystko to było montowane w szafie sterowniczej. W 1968 roku inżynierowie z amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego wyszli z inicjatywą by wprowadzić nowy typ sterownika, w którym algorytm działania zapisywany będzie w pamięci, a nie odrutowaniu. Pierwszy system sterowania działający na zasadzie cyklicznego obiegu pamięci programu został zaprezentowany w 1970 roku w Chicago, na wystawie obrabiarek. System ten pozwalał realizować różnorodne zadania sterownicze zachowując przy tym niezmiennej części sprzętowej . Pod koniec 1973 roku wyliczono, że w Stanach w przemyśle obróbki metali było ponad 3000 sterowników PLC. W 1976 roku w NRF zainstalowanych było ok. 1000 sterowników PLC, a na rynku w tym czasie swoje sterowniki PLC oferowało 43 producentów.


Warto też przeczytać: Komputer przemysłowy, komputer do zadań specjalnych


 

Zasady działania sterowników PLC

Cykliczność jest podstawową zasadą działania sterowników PLC. W cykliczności sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, jakie zostały zapisane w programie. Początek każdego cyklu program odczytuje obraz stanu wejść sterownika i zapisuje ich stany.  Po wykonaniu wszystkich rozkazów i wyliczeniu dla danej sytuacji stanu wyjść, sterownik PLC wpisuje stany wyjść do pamięci, która jest obrazem wyjść procesu, a system operacyjny wysterowuje odpowiednie wyjścia procesu, zaś system operacyjny wysterowuje odpowiednie wyjścia sterujące elementami wykonawczymi. Wszystkie połączenia ze sygnałem spotykają się w modułach wejściowych sterownika PLC, a program śledzi ich obraz i reaguje zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu.


Sterowniki PLC obecnie

Sterowniki PLC obecnie tworzą ogromną i różnorodną grupę produktów. Od modeli prostych czyli przekaźników programowalnych, poprzez kompaktowe, modułowe lub rozproszone obiektowe wersje sterowników PLC, aż do skomplikowanych urządzeń możliwościami zbliżonymi do komputerów przemysłowych. Nowsze sterowniki nie są już nazywane PLC, w ich nazwach stosuje się coraz częściej dane dotyczące rodzaju wykonania np. sterownik kompaktowy itd.

 f  t  y

oficjalny partner festo