banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

Zakupując serwo-napęd klienci popełniają często kilka błędów. Najważniejszym błędem który jest popełniany, to brak kalkulacji mechanicznej. Przedstawimy teraz nieprawidłowości na etapie wyboru serwa do konkretnego zastosowania.

Prawidłowy dobór wartości bezwładności obciążenia

Serwo- napędy są urządzeniami, które są stworzone aby poruszać się i zatrzymywać w określonej precyzyjnej pozycji, a jednocześnie uzyskać możliwe najszybszą prędkość. Ważnym parametrem, który trzeba wziąć pod uwagę jest masa obciążenia. Masa jest ściśle powiązana z prędkością o czym nam mówi wzór p=m*v.  W przypadku, gdy serwo-napęd ma możliwość przyśpieszenia i zatrzymania się w odpowiednio długim czasie, nie ma problemu. Jednak jeśli wymusza się na nim szybkie zatrzymanie i przyśpieszenie, to urządzenie musi posiadać możliwość zrealizowania tego zadania. Właśnie dlatego producenci urządzeń serwo- napędowych wprowadzili stosunek bezwładności obciążenia, który określa poprawną pracę urządzenia.  W najlepszym przypadku stosunek ten powinien wynosić 1:1, jednak dopuszczane są też wartości 1:3 i 1:10.

Obciążenia sprężyste

Serwo- napędy są urządzeniami wrażliwymi ze względu na precyzję i szybkość wykonywanego zadania. Dlatego konstrukcja mechaniczna obciążenia musi być dobierana odpowiednio. Użytkownik serwo-napędu może regulować parametry urządzenia, tak żeby było mniej lub bardziej reaktywne. Im obciążenie sprężystsze, tym bardziej jest uciążliwe ponieważ serwo-napęd w łatwy sposób może ulec wzbudzeniu mechanicznemu. Jest kilka metod polepszenia w tej sytuacji. Jedną z nich jest zastosowanie przekładni dla silnika serwo-napędu kosztem prędkości zmianowej.  

 


Warto też przeczytać: Sterowniki PLC, mikroprocesorowe urządzenie do sterowania


 
Niepotrzebny nadmiar mocy

Użytkownicy przy doborze serwo-napędu, często kierują się błędną zasadą „im więcej, tym lepiej”, dlatego często moc układu urządzenia jest zbyt duża do wymagań, które są stawiane układowi mechanicznemu. Duża moc, to duża masa rotora, a im większa masa tym trudniej ją zatrzymać.  proautomatic serwonaped2

 

Zaawansowany sterownik  

Serwo-napęd jest urządzeniem, które ogromnie się różni od innych układów napędowych. Na podstawowym wyposażeniu urządzenia znajdziemy wbudowane zaawansowane funkcje sterowania prędkością, momentem dojazdu na pozycję itd. Dlatego nie ma zbytniej potrzeby, aby wposażać go w dodatkowe funkcje sterowania nadrzędnego.

 

 

 f  t  y

oficjalny partner festo