banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


Odwrotna zasada naturalnego bicia skrzydeł

 Zasadą systemu jest odwrócenie naturalnej zasady bicia skrzydła: podczas gdy ptaki wytwarzają niezbędną siłę do poruszania się do przodu w powietrzu poprzez trzepotanie skrzydłami, stacjonarny system taki jak DualWing Generator może pobierać energię kinetyczną z przepływu powietrza. Energia wiatrowa tworzy tutaj liniowy ruch podnoszący, który przekształca się w ruch obrotowy. Za pomocą generatora elektrycznego system przekształca wytwarzaną energie w elektryczność.

DualWingGenerator bicie skrzydel

Fot. festo.com

Przeciwstawne pary skrzydeł zapewniające optymalne wytwarzanie energii 

 Cztery skrzydła są rozmieszczone po obu stronach głównej kolumny. Każde ze śmigieł jest umieszczone na tej samej osi napędzanej silnikiem, która jest zamocowana na prowadnicy.Kiedy wieje wiatr, dwa suwaki przesuwają się synchronicznie na pionowej prowadnicy w przeciwnych kierunkach: podczas gdy górne skrzydła poruszają się w górę, dolne skrzydła poruszają się w dół. Para skrzydeł po jednej stronie tworzy jednostkę funkcjonalną, której właściwości płynnomechaniczne umożliwiają generowanie energii w optymalny sposób. Na szczycie, serwomotor zmienia ustawienia skrzydeł, które automatycznie odwracają się od siebie.Ich aktywny ruch obrotowy oznacza, że skrzydła są zawsze ustawione w taki sposób, aby powietrze przepływało przez nie pod optymalnym kątem. Pozwala to systemowi uzyskać optymalną wydajność energetyczną o bardzo wysokim, naukowo udowodnionym poziomie skuteczności.Festo już technicznie wdrożył tak zwane aktywne skręcanie w 2011 r. Przy projekcie SmartBird.Podczas opracowywania sztucznej mewy studenci studiowali jak ptaki aktywnie obracają skrzydła, a tym samym uzyskują najbardziej energooszczędne wykorzystanie warunków wiatru.

DualWingGenerator optymalna energia

Fot. festo.com

 


Warto się zainteresować: WaveHandling


Od ruchu podnoszenia do energii elektrycznej

 Cały mechanizm służący do przekształcenia energii wiatrowej w energie elektryczną jest zintegrowany w centralnej kolumnie DualWingGenerator. Kolumna zawiera również technologie czujników, która pomaga zoptymalizować ruch mechaniczny i umożliwić jego adaptacje do warunków wiatru w efektywny energetycznie sposób. Jeśli powietrze przepływa przez system, centralna kolumna zostaje automatycznie włączona i zawsze kieruje skrzydłami wykonanymi z włókien węglowych pod kątem prostym do nacierającego wiatru. W ten sposób powietrze wpływa na aerodynamikę skrzydła, które są ustawione pod odpowiednim kątem przez serwomotory.

Prowadzi to do ruchu w dół i w górę na osi tworzonego za pomocą przeciwnych ruchów skrzydeł.

Ruch jest synchronizowany w przeciwnych kierunkach za pomocą paska rozrządu, który przenosi siłę na dwa wałki łożyskowe. Te ruchy obrotowe są korygowane za pomocą wolnych kół i przenoszone do generatora przy użyciu innego paska rozrządu. Energia wiatrowa generuje zatem energię kinetyczną i ostatecznie elektryczną.

DualWingGenerator schemat

Fot. festo.com

 

Samo optymalizujący się system we wszystkich nasileniach wiatru

Ponieważ prędkość wiatru stale się zmienia, system musi odpowiednio na niego reagować.

Dzięki swojej inteligentnej technologi sterowania DualWingGenerator może się dostosować do różnych warunków otoczenia i zawsze ustawić się pod odpowiednim kątem do kierunku wiatru.

W celu uzyskania największej ilości energii system musi optymalnie koordynować sześć kluczowych parametrów z poszczególnymi prędkościami wiatru.

-częstotliwość machania skrzydeł

-amplituda uderzenia skrzydłami

-kąt padania skrzydła

-czas wyzwalania obrotów

-prędkość obracania się skrzydła

-sztywność wewnętrznej sprężyny

DualWingGenerator optymalizacja

Fot. festo.com

 

Naukowy dowód efektywności energetycznej

 

W licznym pomiarach na zestawie laboratoryjnym określono aerodynamiczne i mechaniczne poziomy skuteczności systemu, a następnie porównano z wydajnością dwóch konwencjonalnych elektrowni wiatrowych o tej samej wielkości. Powstał system testowy, który mógł wpływać na wszystkie kluczowe parametry i rejestrować je w tunelu aerodynamicznym. W celu dokładnego określenia rozkładu prędkości na i pomiędzy warstwami lotniczymi z biegiem czasu stosowano tak zwane pomiary PIV (Particle Image Velocimetry)

DualWingGenerator wykres

Fot. festo.com

 

Różne pola użycia i zastosowania

Uzyskana wiedza prowadzi do zupełnie nowych sposobów wykorzystania generatorów wiatrowych. Podczas gdy duże parki wiatrowe wykorzystują dużo przestrzeni i co za tym idzie, przynoszą zyski tylko na morzu, system taki jak DualWingGenerator może być zainstalowany niemal wszędzie – nawet bez problemu na budynkach. Oprócz elektrycznego generatora do produkcji energii elektrycznej można również wykorzystać inne urządzenia do napędzania energii mechanicznej – na przykład sprężarkę do wytwarzania sprężonego powietrza lub pompy wodnej do automatyzacji procesów.

DualWingGenerator zastosowania

 Fot. festo.com

  

 

 f  t  y