banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


Materiały o fascynujących właściwościach.

Nadprzewodniki to materiały, które nie tylko tracą swoją odporność elektryczną poniżej pewnej temperatury, ale także mogą złapać pole magnetyczne magnesu trwałego w określonej odległości, co oznacza, że magnez oraz one same mogą się unosić. Efekt ten umożliwia przechowywanie lub przenoszenie obiektu bez kontaktu z powierzchnią. Jednocześnie wysokość zawieszenia pozostaje stabilna w każdej płaszczyźnie przestrzennej, a nawet przez ściany. Dzięki siłom zerującym komponenty magnetyczne nadprzewodników ponawiają swoją zapisaną pozycję nawet wtedy, gdy jeden z nich został tymczasowo wyłączony- wszystko to bez zewnętrznej technologi sterowania.

Nadprzewodniki

Fot. festo.com

Nowe perspektywy technologi automatyki.

Otwiera to ogromny potencjał dla sektora technologi, gdziekolwiek jest potrzeba na przechowywanie albo ruch bezkontaktowy. Automatyzacja może teraz również przebiegać w obszarach, które dotychczas były postrzegane za trudne lub niemożliwe do zautomatyzowania. Zdolność do obsługi obiektów w chronionych przestrzeniach i przez ściany jest tak samo możliwie, jak przenoszenie ich poza granicami systemu bez potrzeby kontaktu. Zasada ta może być nawet stosowana w przypadku cieczy i gazów, a nawet w próżni.

  


Warto się zainteresować: Power Gripper


Aktywne chłodzenie z długą żywotnością.

Festo wykorzystuje nadprzewodniki wysokotemperaturowe, których temperatura przejściowa wynosi około 93 Kelvinów (-180 °C). Pozwala to na stosowanie chłodziarek elektrycznych o zużyciu maksymalnie 80 watów na kriostat (pojemnik chłodzący). Nawet w przypadku awarii zasilania, praca jest gwarantowana przez kilka minut. Chłodnice mogą osiągnąć okres eksploatacji od 10 do 20 lat w zależności od projektu.

 

Wraz z trzema najnowszymi eksponatami: SupraDrive, SupraLoop i Supra Shaker, Festo rozszerza zakres wcześniej zaprezentowanych zastosowań i aplikacji.

  

SupraDrive: ruch liniowy o dużej dynamice

W przypadku przenośnika SupraDrive, unoszący się przenośnik porusza się z dużą dynamiką i dokładnością ustawienia. Trzy kriostaty z nadprzewodnikami po obu stronach przenośnika pozwalają na unoszenie się kilka milimetrów nad powierzchnią. Napęd z systemu Multi-Carrier-System MCS®, który jest umieszczony pomiędzy kriostatami, zajmuje się ruchem i pozycjonowaniem. Obok płynnego przyspieszenia i praktycznie bezobsługowego dynamicznego ruchu, koncepcja ta ma tę zaletę, że wszystkie elementy napędowe można montować pod osłoną. Ułatwia to czyszczenie systemu; proces transportowy może być kontynuowany bez przeszkód podczas czyszczenia. Ponieważ przenośnik się unosi, nie może być zanieczyszczony w wyniku brudu na powierzchni systemu ani nie utrudnia mu to pracy. Koncepcja może być stosowana w miejscach, w których urządzenia muszą być często czyszczone lub oczyszczane podczas pracy- na przykład w automatyce laboratoryjnej, technologi medycznej, w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oraz w technologi pakowania.

SupraDrive

SupraDrive2 

Fot. festo.com

 

SupraLoop: kombinacja różnych systemów transportowych

Kombinacja różnych systemów transportowych z wykorzystaniem technologi nadprzewodników jest pokazana na eksponacie SupraLoop. W tym celu trzy różne systemy są instalowane na okrężnej trasie: klasyczna taśma przenośnikowa, system Multi Carrier-System MCS® i system nadprzewodzący. Kilka przenośników jest umieszczonych na SupraLoop. Magnetyzacja na spodzie jest stosowana zarówno do łączenia go z bezstykowym napędem systemu Multi Carrier-System MCS®, jak również do osiągnięcia efektu unoszenia się z systemem SupraMotion. Deflektor może być użyty do przenoszenia przenośnika z taśmy przenośnikowej na kriostaty za pomocą nadprzewodników, a następnie może być poruszany poprzez sprzężenie z nimi – nawet poza separującymi elementami i ścianami. Jednym z możliwych zastosowań tej zasady jest oddzielenie indywidualnych przenośników od procesu wykańczania w celu przeniesienia ich do czystego pomieszczenia bez kontaktu lub do przetwarzania obiektów na nich za pomocą gazów, lub płynów w zamkniętym obszarze. System Multi Carrier-System MCS® to liniowy system transportowy opracowany przez firmę Festo i Siemens, który można swobodnie konfigurować.

SupraLoop

SupraLoop2

Fot. festo.com

SupraShaker: Unoszący się system wibracji z opcją przechyłu

W SupraShaker płyta unosi się nad kriostatom z nadprzewodnikami. Silnik elektryczny z mimośrodkową krzywą wykorzystuje sprężenie magnetyczne w celu zainicjowania ruchu drgającego. Oprócz tego można zastosować przenoszenie pola sił magnetycznych w celu przechylenia płyty w dowolnym kierunku. Odległość między unoszącą się płytą i systemem automatyki zapewnia, że narzędzie i maszyna są oddzielone mechanicznie, co uniemożliwia przenoszenia drgań do całego systemu. Procesy drżenia, podobnie jak w przypadku przenośników wibracyjnych, mogą być znacznie cichsze i bardziej wydajne w wyniku tego typu konstrukcji. Płyta może być bardzo łatwo wymieniona i czyszczona, co jest szczególnie korzystne w przypadku stosowania w zakurzonych środowiskach.

SupraShaker

SupraShaker2

Fot. festo.com 

Dlatego Festo od lat intensywnie zajmuje się technologią nadprzedownictwa i jej przemysłowym użytkowaniem. Szerokie spektrum łożysk i form ruchu zostały już przetestowane w ramach projektu SupraMoion i stały się możliwymi zastosowaniami. Firma Festo bada obecnie partnerów i klientów, których pomysły na aplikacje można przekształcić w projekty pilotażowe. 

 

 f  t  y