banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


Realistyczne działanie

W przypadku CogniGame zespół programistów przekazał wirtualną grę komputerową do prawdziwego pola gry składającego się z elementów Festo. Dwie liniowe osie z jednostkami napędowymi, które poruszają się wzdłuż linii podstawowej, działają na belkę, która uderza w piłkę, aby utrzymać ją w grze.

CogniGame realistyczne działanie

Fot. festo.com

Kontrola kognitywna

Za pomocą interfejsu komputerowo-mózgowego (BCI) gracz używa tylko swoich myśli, by kontrolować belkę. Podobnie jak w elektroencefalografii (EEG), interfejs ten mierzy wahania napięcia na skórze głowy gracza za pomocą umieszczonych elektrod. Z drugiej strony jest drugi gracz, który używa swojej siły fizycznej do obsługi dźwigni, która porusza jego belkę.

Dla tej gry firma Festo opracowała program CogniWare, oprogramowanie, które steruje belką za pomocą myśli i sygnałów biologicznych. Ustanawia on kanał komunikacyjny między mózgiem a sprzętem, bez konieczności interakcji użytkownika za pomocą poleceń głosowych lub urządzeń wejściowych. Interfejs mózgowo-komputerowy i oprogramowanie CogniWare rejestrują wzorce myślowe w mózgu gracza, przetwarzają je i przenoszą na sprzęt.

CogniGame kontrola kognitywna

  Fot. festo.com


Warto się zainteresować: Supra Motion


Już w rzeczywistości: ekran dotykowy i wejście głosowe

Współczesne interfejsy, takie jak wielodotykowa obsługa i sterowanie głosem już odniosły sukces w życiu codziennym. Już dziś ludzie mogą kontrolować systemy hi-fi lub klimatyzatory samochodowe za pomocą poleceń głosowych, lub powiedzieć swojemu smartfonowi z kim ma się skontaktować.

 

Następna generacja: interfejs mózgowo-komputerowy

Interfejs mózgowo-komputerowy reprezentuje następną generację interakcji z ludzką technologią.
Z firmą CogniGame firma Festo demonstruje tę nową koncepcję operacyjną, która będzie w przyszłości interesująca dla branży automatyki.

CogniGame interfejs mozgowo komputerowy

Fot. festo.com

  

Precyzyjne sterowanie wszystkimi jednostkami napędowymi

Terminal zaworowy CPX/MPA firmy Festo zapewnia precyzyjną kontrolę dwóch osi liniowych. Serwopneumatyczna oś DGCI-18 jest sterowana przez gracza za pomocą interfejsu mózgowo-komputerowego. Z drugiej strony przeciwnik kontroluje oś elektryczną EGC-50, poprzez aktywację dźwignią. Obie osie zachowują się identycznie i mogą być przemieszczane w lewo lub w prawo, aby zapobiec doarciu piłki do linii bazowej. Czujniki osadzone w polu gry określają odpowiednio położenie piłki i przydzielają odpowiednio punkty. Piłka jest w stanie ruchu dzięki przechylaniu się pola gry. Prędkość gry można zmodyfikować, korygując kąt nachylenia. W tym celu na spodzie pola przymocowane są dwa pneumatyczne mięśnie DMSP-20. Kąt nachylenia można precyzyjnie mierzyć za pomocą zintegrowanej proporcjonalnej technologi zaworów VPPM. Kluczem do rozwoju CogniGame był jednak specjalnie opracowany program CogniWare firmy Festo. Zawiera połączenie między interfejsem komputerowo-mózgowym a sprzętem.

CogniGame jednostki sterowania

 Fot. festo.com

 

CogniWare: interfejs między graczem a grą

Interfejs jest połączony z oprogramowaniem i uruchamia liniową oś poprzez kontrole myśli. Dla CogniGame programiści firmy Festo korzystali z dostępnego w handlu interfejsu komputerowo-mózgowego, który wyposażony jest w 14 elektrod sygnałowych i dwie elektrody odniesienia. Interfejs ten pobiera surowe sygnały z mózgu z szybkością 128 razy na sekundę; Te sygnały są następnie filtrowane i przesyłane do oprogramowania. Działanie interfejsu mózgowo-komputerowego jest możliwe dzięki pomiarowi " mu rytmu ", który jest generowany w korze ruchowej mózgu w wyniku ruchu fizycznego, a nawet samego myślenia o takim ruchu. Wystarczy więc wyobrazić sobie poruszającą się lewą rękę, na przykład w celu przesunięcia osi na lewą stronę. Program CogniWare oferuje możliwości przełączanie między trybem treningowym i gry. W trybie treningowym urzyttownik jest zachęcany do tworzenia wzorów myślowych " lewo" i " prawo" aby poruszać belkę w pożądanym kierunku. Wzorce mózgu są analizowane w czasie rzeczywistym i przenoszone na algorytm uczenia się. Tworzy to konfigurację dostosowaną do indywidualnego gracza i jest używana w trybie gry. CogniWare rozpoznaje konkretne działanie, gdy użytkownik odtworzy wzór myślenia nabyty podczas treningu w trakcie gry.

CogniGame schematprecyzyjne sterowanie

Fot. festo.com

Pełne skupienie wymagane nawet w trybie treningowym

Im bardziej podobne są wzorce myślenia gracza w treningu i w grze, tym bardziej niezawodne są funkcje sterowania. Nie jest to łatwe dla wszystkich graczy i wymaga dużo treningu. Jednocześnie gracze powinni starać się, aby ich mięśnie twarzy były zrelaksowane jak to możliwe, ponieważ na pomiary wpływają wszystkie rodzaje gestów i ruchy twarzy, tak zwane bio sygnały. W połączeniu z graficznym interfejsem użytkownika CogniWare określa również przebieg gry, definiując jego początek i koniec. Oprogramowanie steruje również szybkością gry oraz stopniem trudności przeciwnika, a także sprawdza jakość połączenia poszczególnych elektrod i przekazuje komendy do jednostki CPX

CogniWare tryb treningowy

Fot. festo.com 

Pionier w kontrolowaniu maszyn za pomocą myśli

Jako lider innowacji w swojej branży, Festo zbadał kontrole myślami nad maszynami na wczesnym etapie i opracował własne oprogramowanie dla projektu pilotażowego CogniGame. Ta technologia staje się coraz bardziej inteligentna i jest w coraz większym stopniu zdolna przystosować sie do zmieniających się warunków otoczenia i reagować adaptacyjnie na ludzką interwencję przez cały czas.

Nowe wymagania fabryki przyszłości

W swoich badaniach nad fabryką przyszłości Festo zajmuje się kwestią, w jaki sposób ludzie i maszyny mogą skuteczniej współdziałać w obliczu ciągłych zmian technologicznych oraz wymogów, jakie produkcja musi sprostać w przyszłości. Nawet w fabryce przyszłości nie wszystkie procesy będę w pełni zautomatyzowane. Obiekty produkcyjne w przyszłości będą charakteryzowały się raczej zmiennymi procesami. Potrzebne będą nowe koncepcje operacyjne, dzięki którym ludzki operator może komunikować się z technologią szybciej, bezpośrednio i wygodnie: rozwiązania będą obejmować systemy joysticka poprzez polecenia głosowe do kontroli procesów według własnego uznania.

CogniGame wymagania fabryki przyszlosci

Fot. festo.com 

 

Nowe koncepcje w interakcji człowiek-maszyna

Korzystając ze specjalnie opracowanych rozwiązań programowych połączonych z interfejsem komputerowo-mózgowym, firma Festo przeprowadza badania nad przemyślaną kontrolą systemów w automatyce. W przyszłości, rozwiązania programowe, takie jak CogniWare w połączeniu z innymi systemami mogą zwiększyć zakres działania operatora ludzkiego, aby spełnić określone wymagania przy pomocy aktywnego wsparcia. W połączeniu z aktywną ExoHand można przykładowo zastosować aplikacje do wzmacniania siły podczas montażu przemysłowego, w rehabilitacji pacjentów z udarem lub dla intuicyjnej kontroli robotów.

CogniGame Exohand

Fot. festo.com

 

 

 f  t  y