banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


Natura jako model

Natura często zapewnia nowy impuls i nowe podejścia do rozwiązań dla zastosowań przemysłowych. To dlatego Festo powołał Bionic Learning Network do życia. Festo w ramach sojuszu z renomowanymi uczelniami, instytucjami i firmami zajmującymi się rozwojem, wielokrotnie wykorzystywało biologie jako model. MultiChoiceGripper był produktem ścisłej współpracy z Uniwersytetem w Linzu w ramach pracy dyplomowej. Chwytak pneumatyczny jest zainspirowany ludzką dłonią i jest modelowany na podstawie kciuka, dzięki któremu ludzie potrafią szybko i łatwo uchwycić różnorodne kształty.

MultiChoiceGripper 2

Fot. festo.com

Równoległe i centralne chwytanie w jednym

Podobnie jak jego naturalny model, MultiChoiceGripper łączy unikalne połączenie różnych typów uchwytów. Palce mogą być przełączane w taki sposób, aby mogły one trzymać w sposób równoległy lub centralny- bez potrzeby konwersji.

 

 


Warto się zainteresować: Robotino® XT


Adaptacyjne palce do chwytania zapisanych kształtów

Dzięki dopasowanym palcom z konstrukcją Fin Ray® MultiChoiceGripper jest nie tylko zmienny pod względem kierunku chwytu, jak też palce same mogą dostosowywać się do wielu różnych kształtów. MultiChoiceGripper może więc obsługiwać różne kształty, nie wspominając o bardzo czułych obiektach bez dodatkowego czujnika lub technologi sterowania. Adaptacyjne palce zostały zaprojektowane w 2009 r. dla bionicznego FinGripper i od tamtej pory nieustannie się rozwijały. Poza palcami Fin Ray® do MultiChoiceGripper można także dołączać 2 typy innych palców. W zależności od wymagań w modułowym chwytaku można umieścić od dwóch do sześciu elementów.

MultiChoiceGripper 7

Fot. festo.com

 

Różne zadania, różne uchwyty

MultiChoiceGripper może chwytać prawie każdy rodzaj obiektu – oprócz tych, które są bardzo płaskie. Aby to zademonstrować, na eksponacie najpierw podnosi górną część niebieskiej kuli przy użyciu centrycznego uchwytu i ustawią ją na bok. Jednocześnie w kuli jest ciemnoniebieski prostopadłościan, a chwytak podnosi go, a następnie umieszcza obok piłki. W tym momencie pojawia się srebrny cylinder, jest on również chwytany i odsuwany na bok. Oświetlony niebieski diament wykonany ze szkła jest jedyną pozostałą rzeczą. Chwytak chwyta diament z małego uchwytu, wykorzystując jego centralne właściwości chwytające i trzyma go dla prezentacji. Następnie kładzie diament z powrotem, przykrywa cylindrem, a następnie umieszcza sześcian nad cylindrem. Kula zostaje ponownie zamknięta, gdy chwytak zastępuje jego górną część.

MultiChoiceGripper 1

Fot. festo.com

   

Integracja funkcji dla siły i kształtu

Natura zazwyczaj koncentruje się na kilku zasadach operacyjnych w odniesieniu do systemów chwytania. Najczęściej stosuje się kombinację siłowników i kształtek. Działanie podnoszenia wiążę się z chwytaniem i trzymaniem przedmiotów używając sił działających na określonym punkcie lub obszarze - takich jak siła tarcia, próżnia, ujemne ciśnienia lub siły magnetyczne i elektrostatyczne. W przypadku zasady dopasowania do kształtu chwytak dopasowuje się od przedmiotu i wywiera mniejszą siłę. Jeśli chodzi o technologie, większość systemów chwytania stosuje obie zasady działania. Celem tych systemów jest obsługa przedmiotów o różnych kształtach, rozmiarach, powierzchniach i teksturach- najlepiej bez zmiany chwytaka.

MultiChoiceGripper 8

 Fot. festo.com

 

Tak elastyczny, jak ludzka ręka

MultiChoiceGripper wykorzystuje zarówno siłę, jak i rodzaj zamocowania typu zamykającego używając adaptacyjnych palców chwytających. W rezultacie MultiChoiceGripper może zmieniać się między równoległym a centrycznym chwytem. Jest to możliwe dzięki dwóm obrotowym miejscom na palce w korpusie podstawy chwytaka, które rozmieszczone są wokół centralnego punktu naprzeciw trzeciego palca. Jest to inspirowane przeciwstawnym kciukiem ludzkim, który jest obrócony o 130° w stosunku do innych palców.  

MultiChoiceGripper 6  

 Fot. festo.com

Wolność ruchu i dopasowanie uścisku do kształtu

Dziewięć elementów mieszka może być specjalnie wypełniana i opróżniana za sprawą sprężonego powietrza, dzięki czemu konstrukcja może być przemieszana i wygięta w dowolnym pożądanym kierunku. Ramie chwytaka precyzyjnie ustawia się za pomocą pneumatycznego 90° siłownika obrotowego. Palce chwytaka są również zaprojektowane na podstawie modelu biologicznego. Adaptacyjne uchwycenie różnych kształtów i profili oraz delikatnych przedmiotów jest możliwe dzięki konstrukcji, w której zastosowano efekt Fin Ray Effect®. Proporcjonalne napełnianie poszczególnych komór sprężonym powietrzem powoduje silny ruch z regulowaną sztywnością.

Potencjometry kablowe rejestrują deformację lekkiej, ale solidnej struktury, a system sterowania odpowiednio przetwarza sygnały.

Robotino Wolnosc ruchu

Fot. festo.com 

Szybka zmiana bez konwersji

Proste przekierowania jest wykorzystane jako kinematyczna technika zmiany kierunku chwytu. Popychacz push-push przenosi siłę do uchwytów umieszczonych na dwóch palcach, które mogą być obracane. Te uchwyty zmieniają odpowiednio pozycje palca: albo wszystkie palce są skierowane w stronę punktu środkowego, albo alternatywnie dwa palce są usytuowane obok siebie, podczas gdy trzeci palec przejmuje funkcję przeciwstawnego kciuka, aby umożliwić równoległy chwyt. Za pomocą mechanicznego systemu blokującego, który jest pneumatycznie obsługiwany, elementy palcowe są zamocowane w odpowiednich pozycjach.

 

Ruch z pneumatyką

MultiChoiceGripper jest podłączony do przegubowego robota. Ramię robota dostarcza chwytakowi trzy linie sprężonego powietrza. Zapewniają sprzężone powietrze potrzebne do zmiany kierunku uchwytu, do elementów ruchomych oraz do blokowania chwytaków palców. Panel łączący między chwytakiem a ramieniem robota działa zarówno jako system podparcia linie sprężonego powietrza, jak i dystrybutora, który dostarcza je do chwytaka i palców.

MultiChoiceGripper 4

Fot. festo.com 

 

Uniwersalne elementy palców ze zintegrowanym napędem

Wbudowane cylindry służące do zmiany kierunku chwytaka i blokowania elementów palcowych znajdują się w podstawowym elemencie chwytaka. Każdy element posiada również zintegrowany, pneumatyczny mikro cylinder, który przesuwa palec. Każdy element palca posiada własny system napędowy i może być również obsługiwany niezależnie od głównej części chwytaka przy użyciu sprężonego powietrza. Oznacza to, że palce mogą być również zamocowane od innych korpusów.

MultiChoiceGripper 12

Fot. festo.com 

 

Łatwa zmiana palca bez użycia narzędzi

Liczba elementów palca na chwytaku może wahać się pomiędzy dwa a sześć. Dzięki kształtowi podstawy w kształcie litery T są one łatwo wymienialne. Nie są potrzebne żadne narzędzia- wyciągnięcie ich lub przymocowanie jest wystarczające. W tym zakresie obydwa adaptacyjne, elastyczne elementy palcowe oraz niewysuwalne są dostępne.

 

Potencjalne przyszłe zastosowania

Jest możliwe, że MultiChoiceGripper może być stosowany wszędzie tam, gdzie wiele różnych rodzajów przedmiotów jest chwytanych- na przykład w robotyce pomocniczej, na potrzeby montażu lub w zakładach produkcyjnych, w których wytwarzane są różne produkty. Do tej pory często musiały być systemy, które miały różne chwytaki.

 

Od płetw rybnych do zastosowań technicznych

Nawet przy sortowaniu owoców i warzyw na taśmie transportowej różne typy chwytaków są normą. Dzięki adaptacyjnemu FinGripper, Festo opracował już uchwyt, który może przytrzymać delikatne obiekty o różnych konturach w delikatny i dopasowany sposób. W tym celu wykorzystuje naturalne właściwości płetwy rybnej, na którą nie odchyla się pod wpływem ciśnienia bocznego, ale zamiast tego zawija się wokół punktu nacisku.

 

Ciągły rozwój

Firma Festo pracuje nad produkcją z wykorzystaniem poliuretanu zgodnego z branżą spożywczą, co umożliwi jej wykorzystanie w tej branży. Korzystając z uchwytu i płyty adaptera, w przyszłości palce adaptacyjne będą mogły być montowane w różnych interfejsach w pomieszczeniach klientów i na różnych chwytakach zaprojektowanych przez firmę Festo.

MultiChoiceGripper 3

Fot. festo.com

Bioniczne chwytaki zaprojektowane przez Festo

Adaptacyjny palec chwytający pokazuje, jak aplikacja techniczna jest rozwijana na podstawie naturalnego zjawiska. Został on użyty po praz pierwszy w 2009 roku w Bionic Tripod. NanoForceGripper(2011) jest kolejnym chwytakiem bionicznym opracowanym przez firmę Festo, a jego chwytak został zainspirowany stopą gekona. W PowerGripper(2012) uruchomiono kinematyczny dziób ptaka. W 2013 r. deweloperom udało się wymyślić platformę badawczą LearnigGripper, chwytak, który uczy się oraz potrafi sam przydzielać sobie skomplikowane zadania.

MultiChoiceGripper 11

Fot. festo.com

 

 

 f  t  y