banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 


  

Air Penguin - nośnik technologii dla adaptacyjnych mechanizmów skrzydlatych

Air Penguin jest autonomiczne latającym obiektem, który zbliża się do swojego naturalnego archetypu pod względem zwinności i zwrotności. Zawiera on balon wypełniony helem, który może pomieścić ok. 1 m sześciennego, a zatem generuje ok. 1 kg siły wyporowej. Na końcach balonu jest piramidalna elastyczna struktura czterech prętów z włókna węglowego, które są połączone w spoinach za pomocą szeregu pierścieni rozmieszczonych w przybliżeniu 10 cm od siebie. Pierścienie wraz z prętami z włókna węglowego daje strukturę 3D Fin Ray®, która może swobodnie przemieszczać się w dowolnym kierunku. Struktura Fin Ray® pochodzi z anatomii płetwy ryb i po raz pierwszy rozszerzyła się do zastosowań w przestrzeni trójwymiarowej.

Air Penguin 6

Fot. festo.com

 


Warto się zainteresować: Airic's arm


Każda para przeciwstawnych prętów z włókna węglowego jest połączona drutami Bowdena oraz podwójnym krążkiem i może być rozszerzana i wycofywana podczas ruchu za pomocą siłownika.Powoduje to swobodne obracanie, zarówno na czubku Air Penguin, jak i na końcu jego ogona. Nakładając dwie pozostałe płaszczyzny obrotu, można realizować dowolny ruch w przestrzeni.

 

Air Penguin 2

Fot. festo.com

 

Podpora, do której przymocowane są dwa skrzydła, przechodzi przez balon napełniany helem. Ten nowy typ konstrukcji skrzydeł może wytwarzać ciąg naprzód, jak i wstecz. Każde skrzydło sterowane jest przez dwa aparaty: ruchome urządzenie do poruszania skrzydeł w górę i w dół oraz kolejne, które przemieszcza skrzydło, aby zmienić ich punkt nacisku. Istnieje również centralny siłownik obrotowy dla dwóch mających skrzydeł, który kieruje ich ciąg w górę lub w dół, co powoduje, że Air Pangius unosi się albo opada. Wszystkie trzy siłowniki są proporcjonalnie sterowane. To sprawia, że ciągle zmienia się kontrola częstotliwości machania, ruchu do przodu i go tyłu oraz wznoszenie się i opadanie.

 

Air Penguin 3

Fot. festo.com

    

Całe skrzydło składa się z rozporki z płaskimi elastycznymi skrzydłami wytłaczanymi z pianki poliuretanowej. Podparcie skrzydła, które jest wspierane w punkcie obrotu tułowia może być przemieszczane albo w kierunku przedniej lub tylnej krawędzi skrzydła. Przesunięcie w kierunku przodu powoduje, że punkt nacisku skrzydła przemieszcza się do przodu. Ciśnienie strumienia powietrza wygina przekrój poprzeczny skrzydła w taki sposób, aby wytworzyć profil, który generuje siłę ciągu. Jeśli podpora zostanie przesunięta w kierunku tylnej krawędzi skrzydła, punk ciśnienia jest również przesuwany do tyłu, a Air Penguin leci do tyłu. Dzięki temu projektowi po raz pierwszy udało się zrealizować samoregulujące pasywnie skręcone skrzydło adaptacyjne.

Air Penguin 8

 Fot. festo.com

 

Autonomiczne systemy regulacji ze zbiorowym zachowaniem

Air Penguins są również wyposażone w skomplikowane urządzenia nawigacyne i komunikacyjne, które pozwalają im na odkrywanie "morza powierza" z własnej inicjatywy, niezależnie od siebie lub zgodnie z ustalonymi zasadami.

Podstawowy projekt: grupa trzech autonomicznie latających pingwinów swobodnie przemieszcza się przez określoną przestrzeń powietrzną, która jest monitorowana przez niewidzialne ultradźwiękowe stacje nadawcze. Pingwiny mogą poruszać się swobodnie w tej przestrzeni, mikrokontroler daje im wolną wolę, aby mogły ją zbadać. Mikrokontroler steruje również dziewięcioma siłownikami cyfrowymi dla skrzydeł, główny i sekcji ogona. Za pomocą XBee, na podstawie ZigBee duże ilości danych mogą być przesyłane między pingwinami a stacjami nadawczymi za pomocą pasma radiowego 2,4 GHz. Pingwiny rozpoznają się nawzajem na podstawie ich odległości od stacji nadawczych. Szybka i precyzyjna kontrola umożliwia Air Penguin latania w grupie bez kolizji, a jednocześnie opanowanie kontroli wysokości i stabilności pozycji. Alternatywnie mogą działać synchronicznie jako grupa. Kompleksowy system centralnego nadzoru zapewnia bezpieczeństwo w przypadku awarii czujnika i raportuje niskie zużycie energii. W razie potrzeby skłania pingwiny do powrotu do stacji ładującej.  

Air Penguin 5

Fot. festo.com

 

Technologiczni dostawcy technologii automatyki jutra

Jeśli konstrukcja 3D Fin Ray® głowy oraz ogona jest przenoszona na wymagania technologi automatyki, może być stosowana na przykład w elastycznym statywie o bardzo dużym zakresie działania w porównaniu z konwencjonalnymi statywami. Wyposażone w elektryczne napędy Bionic Tripod firmy Festo umożliwiają precyzyjne i szybkie poruszanie, podobnie jak Air Penguin. Autonomiczne, wszechstronne, adaptacyjne samoregulujące procesy zyskają w przyszłości coraz większe znaczenie w automatyzacji produkcji. Królestwo zwierząt może dostarczyć spostrzeżeń, które po wdrożeniu prowadzą do zdumiewających nowych zastosowań. Ciągły rozwój technologii czujników i sterowania jest zatem promowany w drodze do zdecentralizowanych, autonomicznie samokontrolnych i systemów samo organizujących się dzięki inspiracji natury.

 

 

 

 

 

 

 f  t  y