banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

Pokazuje to również wystawa "Experience Energy Effciency" w siedzibie w Esslingen-Berkheim, która zmienia temat energetycznej efektywności w materialne doświadczenia klientów i innych zainteresowanych stroną wideo, interaktywnymi eksponatami i wyspami ekspozycyjnymi opisującymi ich produkty. W centrum tego wszystkiego jest czterostopniowe podejście, które opisuje wzajemne oddziaływanie inteligentnego układu, efektywnych energetycznie produktów i rozwiązań, zrównoważonych usług i dobrze zorganizowanego szkolenia.

EEE rys1

Fot. festo.com

 


Warto się zainteresować: Festool: Historia


Koncepcja inżynierska w zakresie projektowania układu instalacji

Koncepcja inżynierska służy do pokazania, w jaki sposób instalacje mogą być układane w efektywny energetycznie sposób. Obiekt na pierwszym stanowisku wystawowym wykorzystuje elektromechaniczną oś wrzecionową i pneumatyczny napęd liniowy, co daje podgląd na złożoność techniczną urządzenia. Znaczenie ogólnego punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem – eksperci mówią o całkowitym koszcie własności lub TCO – pokazuje koszt nabycia i zużycia energii w trzech różnych systemach przeładunkowych w ciągu kilku lat eksploatacji z różnymi cyklami.

Zwiedzający może ustawić preferowany okres zwrotu dla systemu pneumatycznego, elektrycznego i połączonego, a także określić najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które dla niego działa.

EEE rys5

 Fot. festo.com

Energooszczędna automatyka

W drugiej części wystawy "Experience Energy Efficiency" Festo pokazuje, jak produkty i rozwiązania systemowe firmy mogą być wykorzystane do sprawnego działania automatyki w energooszczędny sposób. W centrum znajduje się system do ostrzenia ołówków, który wykorzystuje animowane obrazy, aby informować użytkowników o dwunastu wdrożonych środkach i możliwych oszczędnościach, jakie można osiągnąć. Przykładowo jak sprężone powietrze może być używane bardziej wydajnie za pomocą krótszych przewodów zostało pokazane poprzez lokalne zaciski zaworowe, które zostały umieszczone bardzo blisko napędów.

Jako wyróżniony punkt wystawy porównano standardowy system z kontrolą przepływu powietrza wywiewanego z systemem starowania powietrza dostarczanego, który wyłącza dostarczanie powietrza w końcowej pozycji. Korzyści energetyczne wynikające z tego prostego systemu sterowania są podświetlane wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych elementów systemu.

EEE rys4 

Fot. festo.com 

Usługi

W trzeciej części zwiedzający dowiaduje się, w jaki sposób można poprawić istniejące jednostki i systemy sprężonego powietrza w dłuższej perspektywie przy pomocy Festo Energy Saving Services. W tym celu model sprężarki pokazuje bardzo wyraźnie, jak działa sprężarka śrubowa. Pulsujące diody LED symulują sprężone powietrze, prąd i ciepło.

Ponadto jasno przedstawiają kwestie efektywności energetycznej w przygotowaniu sprężonego powietrza i wycieków w sieci dystrybucyjnej. Za pomocą systemu czujników ultradźwiękowych wycieki mogą być słyszalne i widoczne.

EEE rys2

 Fot. festo.com

Edukacja przemysłowa

Czwarty i ostatni moduł dotyczy działalności Festo Didactic. Zainstalowany Tec2Screen® z “Connected Learning” dla szkół, uniwersytetów i przemysłu tworzy unikalne połączenie teoretycznego zdobywania wiedzy i praktycznego zastosowania. Interakcyjne materiały szkoleniowe i komendy sterujące wyświetlane są na ekranie tabletu i przesyłane bezpośrednio do urządzeń szkoleniowych za pośrednictwem opatentowanego interfejsu. Uczestnicy mogą więc śledzić, jakie komendy monitorowania i sterowania mają wpływ na instalacje, szczególnie w odniesieniu do energooszczędności.

EEE rys3

Fot. festo.com

 

 

 

 

 f  t  y