banerl vcmproautomatic

 

 

 

logo szare


PRO AUTOMATIC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 227
40-600 Katowice

NIP: PL634-282-04-88
REGON: 243348858

tel: (32) 750-54-27
fax: (32) 750-06-20

 

 

 

 

Automatyka

Rozwiązania automatyki przemysłowej

Właściwe rozwiązanie dla każdego wymagania: Firma Festo oferuje produkty, systemy i usługo związane z pneumatyczną i elektryczną kontrolą i technologią napędową – zarówno w sektorze automatyki przemysłowej, jak i automatyzacji procesów.

 

Automatyzacja fabryki – produktywność w produkcji.

W codziennym środowisku fabrycznym technologia automatyki przejmuje typowe zadania, takie jak chwytanie, przenoszenie i pozycjonowanie części, modułów lub kompletnych produktów. Jako lider innowacji, przez wiele lat Festo był impulsem do automatyzacji zakładów i oferuje wiele produktów i usług – od pojedynczych elementów po skomplikowane dostosowane rozwiązania i systemy.

automatyka1

Fot. festo.com

 


Warto się zainteresować: Wystawa "Experience Energy Effciency"


Automatyzacja z jednego źródła

Standardowy zakres Festo obejmuje pneumatyczne, serwo-pneumatyczne i elektryczne napędy, a także zawory i kolektory. Doskonałą komunikację w łańcuchu sterowania zapewniają czujniki, inteligentne systemy kompaktowe i kontrolery. Systemy do obróbki i kontrolowania sprężonego powietrza oraz węzy i połączeń śrubowych dopełniają asortyment.

 

Rozwiązania dla najbardziej różnorodnych branż

Obszerny zakres i specjalizacja branżowa są stosowane w obszarach produkcji i montażu różnych segmentów przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o branżę motoryzacyjną, elektronikę, drukowanie i pakowanie, półprzewodniki czy energię słoneczną – Festo dokładnie zna potrzeby najbardziej różnorodnych branż i towarzyszy swoim klientom od początkowego etapu doradztwa po ciągłe wsparcie.

 

Automatyzacja procesów – bezpieczeństwo podczas bieżących operacji

Wraz ze swoimi klientami firma Festo opracowuje dostosowane do potrzeb rozwiązania automatyki dla przemysłu procesowego – we wszystkich fazach projektu od projektowania do eksploatacji i konserwacji. Automatyka procesów w formie interdyscyplinarnej technologi łączy w sobie automatykę i procesy technologiczne. Przemysł przetwórczy jest zaangażowany np. W transport, obsługę, przerób, oczyszczanie, napełnianie i usuwanie płynów.

automatyka2

 Fot. festo.com

Liczne gałęzie przemysłu o najbardziej zróżnicowanych wymaganiach

Segmenty przemysłu przetwórczego obejmują na przykład biotechnologię i farmację, wodę i oczyszczalnie ścieków, inżynierię procesów wydobywczych, wytwarzanie energii elektrycznej i produkcje papieru. Ta różnorodność segmentów oferuje najszerszy zakres wymagań dotyczących technologii, rozwiązań i produktów, biorąc pod uwagę różnorodne specyfikacje techniczne i przepisy.  

 

Od pojedynczego elementu do rozwiązania specyficznego dla klienta.

Rozwiązania oferowane przez firmę Festo obejmują: proces, analizę i zawory elektromagnetyczne, jak również napędy, czujniki i systemy sterowania do systemów gotowych do instalacji oraz koncepcji holistycznej automatyzacji.

 

Dydaktyka

Partner szkolenia technicznego i rozwoju

Festo Didactic jest liderem na rynku światowym w dziedzinie edukacji przemysłowej – czy to poprzez wyposażenie instytutów szkoleń technicznych, czy oferowanie szkoleń i doradztw w przetwórstwie firm przemysłowych.  

dydaktyka2 

Fot. festo.com 

Systemy uczenia się dla oświaty i nauki

Jako lider innowacji w automatyzacji fabryki i procesów automatyki, oprócz rozwiązania technicznego, Festo zawsze czuwa nad ludźmi, którzy używają tego sprzętu. Systemy uczenia się Festo Didactic są stosowane na całym świecie przez szkoły i uniwersytety, instytucje i firmy zajmujące się branżą, aby szkolić specjalistów jutra.  

dydaktyka1

 Fot. festo.com

Od podstawowego wyposażenia do centrum kształcenia.

Portfolio Festo Diactic obejmuje całe wyposażenie do efektywnego uczenia się i gwarantowanego sukcesu w zakresie uczenia się- od prostego oprogramowania symulacyjnego do indywidualnych pakietów szkoleniowych. Z modułowej fabryki uczenia się do w pełni wyposażonego centrum szkoleniowego.

 

Nauka we wszystkich dziedzinach automatyki

Jeśli chodzi o zawartość, zakres wyposażenia obejmuje szeroki zakres automatyki: pneumatykę, elektro-pneukatykę, hydraulikę, elektro-hudraulikę, elektronikę, eletrotechnikę, technologię czujników, robotykę, technologie CNC, techologie PCL i fieldbus oraz mechatronikę, produkcji oraz inżynierię procesową.

 

Szkolenia i doradztwo dla firm przemysłowych

Festo Didactic ma ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie szkolenia i 20-letnie doświadczenie w optymalizacji procesu. Co roku około 42,000 osób biorących udział w seminariach i kursach szkoleniowych jest światowym liderem w dziedzinie szkoleń i rozwoju przemysłowego.

dydaktyka3

Fot. festo.com

 

Programy szkoleniowe i kwalifikacyjne dla przemysłu

Niezależnie od tego, czy w otwartych seminariach, wewnętrznych kursach szkoleniowych, warsztatach czy korporacyjnych spotkaniach biznesowych, Festo koncentruje się na praktycznym uczeniu za pomocą rzeczywistych produktów i systemów nauczania zorientowanych na branżę. Korzystając z odpowiednich formatów i metod eksperci Festo uczą najnowszego materiału edukacyjnego dotyczącego ludzi, technologi i organizacji. Portfolio obejmuje szeroki zakres kształcenia technicznego i kształcenia nauczycieli w celu szkolenia i doskonalenia techników i inżynierów.

 

Konsultacja: identyfikacja i optymalizacja procesów dodawania wartości

Dla celów optymalizacji procesu Festo śledzi- wraz z klientem- całą trasę informacji i produktu przez interes klienta- zawsze w celu efektywnego organizowania całego procesu. Doradcy rozwijają, towarzyszą i oceniają konieczne zmiany, dzięki czemu klient może przejąc proces i samodzielnie nim zarządzać.

 

 

 

 f  t  y