Wydział Automatyzacji Przemysłu

Usługi konstrukcyjno- budowlane


Oferujemy usługi konstrukcyjno-budowlane dla obiektów wewnętrznych
i zewnętrznych - zakres projektowy i wykonawczy.

Zapraszamy do wysyłania zapytań, kontaktu.     Tel. 579 900 888      wap@proautomatic.pl 


Projektowy:

- projekty w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych,
- ekspertyzy techniczne,
- fundamentowanie maszyn, konstrukcji linii technologicznych, placów zewnętrznych, budynków użytkowych, hal, itp,

Wykonawczy:
- budowa, remont, dostosowanie, modernizacja itp,Projekty w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych
to kompleksowe dokumentacje techniczne obejmujące różne aspekty budownictwa.

1. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane zawierają plany architektoniczne i inżynieryjne dotyczące struktury
budynku lub obiektu, w tym materiały, fundamenty, ściany, dachy i inne elementy konstrukcyjne

2. Rozwiązania elektryczne obejmują projektowanie instalacji elektrycznych, w tym rozkład i rozmieszczenie gniazdek,
oświetlenie, rozdzielnie i przewody elektryczne, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami zasilanie elektryczne.

3. Rozwiązania wodno-kanalizacyjne zawierają projekty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym rury, zbiorniki, pompy
i urządzenia związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków.

Te projekty są niezbędne, aby zapewnić kompleksową i zgodną z normami infrastrukturę budowlaną,
która spełnia wymagania bezpieczeństwa, efektywności i wydajności.


Projekty w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
to szczegółowe plany i specyfikacje dotyczące
projektowania i budowy różnego rodzaju obiektów, od budynków mieszkalnych po infrastrukturę przemysłową.
Te projekty uwzględniają wszystkie aspekty konstrukcyjne, takie jak wybór materiałów, obliczenia strukturalne, wytyczne dotyczące
izolacji termicznej i akustycznej, a także zgodność z przepisami budowlanymi i normami technicznymi.
Opracowanie projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo,
trwałość i efektywność obiektów budowlanych, a także zminimalizować ryzyko problemów w trakcie budowy i użytkowania.


Ekspertyzy techniczne
to szczegółowe badania i analizy przeprowadzane przez wyspecjalizowanych specjalistów w celu
oceny stanu technicznego, wydajności lub bezpieczeństwa urządzeń, konstrukcji budowlanych lub innych systemów technicznych.
Te badania pomagają identyfikować potencjalne problemy, ustalać przyczyny awarii lub degradacji oraz opracowywać zalecenia dotyczące napraw, modernizacji lub utrzymania. Ekspertyzy techniczne są niezbędne w dziedzinach takich jak budownictwo, przemysł, motoryzacja i wiele innych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne działanie technicznych systemów i urządzeń.


Fundamenty przemysłowe
to kluczowy element infrastruktury fabryk, placów zewnętrznych, budynków użytkowych,
hal i zakładów produkcyjnych. Zapewniają stabilność i bezpieczeństwo działania maszyn, urządzeń i linii technologicznych.
Odpowiedni i solidny fundament jest niezbędny dla utrzymania stabilności i efektywności produkcji przemysłowej, a także
zapewnia trwałość i bezpieczeństwo pracy oraz minimalizuje ryzyko awarii i przestojów produkcyjnych. Właściwe fundamentowanie jest kluczowym aspektem w zarządzaniu procesami produkcyjnymi.